معنی و ترجمه کلمه صداى غیر متجانس به انگلیسی صداى غیر متجانس یعنی چه

صداى غیر متجانس

racket
racquet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها