معنی و ترجمه کلمه صداى فاخته درآوردن به انگلیسی صداى فاخته درآوردن یعنی چه

صداى فاخته درآوردن

cuckoo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها