معنی و ترجمه کلمه صداى لولاى روغن نخورده به انگلیسی صداى لولاى روغن نخورده یعنی چه

صداى لولاى روغن نخورده

creak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها