معنی و ترجمه کلمه صداى مرغ درحالت تخم گذارى به انگلیسی صداى مرغ درحالت تخم گذارى یعنی چه

صداى مرغ درحالت تخم گذارى

cackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها