معنی و ترجمه کلمه صداى ناهنجار و خشن به انگلیسی صداى ناهنجار و خشن یعنی چه

صداى ناهنجار و خشن

cacophony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها