معنی و ترجمه کلمه صداى چلپ چلوپ ایجاد کردن به انگلیسی صداى چلپ چلوپ ایجاد کردن یعنی چه

صداى چلپ چلوپ ایجاد کردن

plash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها