معنی و ترجمه کلمه صداى کوبیدن پا به انگلیسی صداى کوبیدن پا یعنی چه

صداى کوبیدن پا

stampede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها