طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صداى گوشخراش ایجاد کردن به انگلیسی صداى گوشخراش ایجاد کردن یعنی چه

صداى گوشخراش ایجاد کردن

screak
screeck

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها