معنی و ترجمه کلمه صداى گوشخراش به انگلیسی صداى گوشخراش یعنی چه

صداى گوشخراش

screech
stridulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها