طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صداى یورتمه رفتن اسب به انگلیسی صداى یورتمه رفتن اسب یعنی چه

صداى یورتمه رفتن اسب

trot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها