معنی و ترجمه کلمه صدایى به انگلیسی صدایى یعنی چه

صدایى

phonic
tonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها