طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صدا کردن به انگلیسی صدا کردن یعنی چه

صدا کردن

blare
clang
click
cry
hum
rustle
sound

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها