طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صدا یا ساز را جفت کردن به انگلیسی صدا یا ساز را جفت کردن یعنی چه

صدا یا ساز را جفت کردن

accompany

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها