طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صدف باریک دریایى و رودخانه اى به انگلیسی صدف باریک دریایى و رودخانه اى یعنی چه

صدف باریک دریایى و رودخانه اى

muscle
mussel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها