معنی و ترجمه کلمه صدف دو کپه اى به انگلیسی صدف دو کپه اى یعنی چه

صدف دو کپه اى

muscle
mussel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها