طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صدقه پخش کن به انگلیسی صدقه پخش کن یعنی چه

صدقه پخش کن

almggiver
almoner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها