معنی و ترجمه کلمه صدقه به انگلیسی صدقه یعنی چه

صدقه

alms
charity
dole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها