طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صدمه زدن به انگلیسی صدمه زدن یعنی چه

صدمه زدن

damnify
endamage
harm
mar
maul
nip
offend
scathe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها