معنی و ترجمه کلمه صدور فرمان به انگلیسی صدور فرمان یعنی چه

صدور فرمان

prescription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها