طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صد برابر نسبت بین طول جمجمه و ارتفاع آن به انگلیسی صد برابر نسبت بین طول جمجمه و ارتفاع آن یعنی چه

صد برابر نسبت بین طول جمجمه و ارتفاع آن

cranial index

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها