طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صرعى به انگلیسی صرعى یعنی چه

صرعى

epileptic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها