معنی و ترجمه کلمه صرفنظر کردن از به انگلیسی صرفنظر کردن از یعنی چه

صرفنظر کردن از

cede
forgo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها