طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صرفه جو به انگلیسی صرفه جو یعنی چه

صرفه جو

economical
frugal
inexpensive
parsimonious
penny wise
provident
providential
sparing
thrifty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها