معنی و ترجمه کلمه صعود ناگهانى به انگلیسی صعود ناگهانى یعنی چه

صعود ناگهانى

upsurge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها