طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صغرى و کبرى قیاس منطقى به انگلیسی صغرى و کبرى قیاس منطقى یعنی چه

صغرى و کبرى قیاس منطقى

premise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها