طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صغیرى که تحت قیومت باشد به انگلیسی صغیرى که تحت قیومت باشد یعنی چه

صغیرى که تحت قیومت باشد

ward

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها