معنی و ترجمه کلمه صفات و عادات مخصوص اهل حرفه به انگلیسی صفات و عادات مخصوص اهل حرفه یعنی چه

صفات و عادات مخصوص اهل حرفه

professionalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها