معنی و ترجمه کلمه صفاق به انگلیسی صفاق یعنی چه

صفاق

peritoneum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها