معنی و ترجمه کلمه صفت آدم پولکى به انگلیسی صفت آدم پولکى یعنی چه

صفت آدم پولکى

venality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها