طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفت بد به انگلیسی صفت بد یعنی چه

صفت بد

pessimism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها