طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفت مرکب از اسم خاص به انگلیسی صفت مرکب از اسم خاص یعنی چه

صفت مرکب از اسم خاص

proper adjective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها