طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفت موروثى به انگلیسی صفت موروثى یعنی چه

صفت موروثى

strain

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها