طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفحه اى که روى آن اسم چیزى نقش شده باشد به انگلیسی صفحه اى که روى آن اسم چیزى نقش شده باشد یعنی چه

صفحه اى که روى آن اسم چیزى نقش شده باشد

escutcheon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها