معنی و ترجمه کلمه صفحه سخت به انگلیسی صفحه سخت یعنی چه

صفحه سخت

sclerite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها