معنی و ترجمه کلمه صفحه شفاف رادیوسکوپى به انگلیسی صفحه شفاف رادیوسکوپى یعنی چه

صفحه شفاف رادیوسکوپى

fluoroscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها