معنی و ترجمه کلمه صفحه لعل تراش به انگلیسی صفحه لعل تراش یعنی چه

صفحه لعل تراش

garnet paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها