معنی و ترجمه کلمه صفحه کلید الفمارى به انگلیسی صفحه کلید الفمارى یعنی چه

صفحه کلید الفمارى

alphanumeric keyboard

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها