معنی و ترجمه کلمه صفحه کنترل به انگلیسی صفحه کنترل یعنی چه

صفحه کنترل

control panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها