طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفحه کوچک و کروى شکل به انگلیسی صفحه کوچک و کروى شکل یعنی چه

صفحه کوچک و کروى شکل

roundel
roundle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها