طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفحه کوچک به انگلیسی صفحه کوچک یعنی چه

صفحه کوچک

plaque
platelet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها