معنی و ترجمه کلمه صفرا به انگلیسی صفرا یعنی چه

صفرا

bile
choler
gall
yellow bile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها