معنی و ترجمه کلمه صف آرایى کردن به انگلیسی صف آرایى کردن یعنی چه

صف آرایى کردن

rally

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها