طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صف نظامى که یکى یکى پشت سرهم باشند به انگلیسی صف نظامى که یکى یکى پشت سرهم باشند یعنی چه

صف نظامى که یکى یکى پشت سرهم باشند

single file

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها