معنی و ترجمه کلمه صف به انگلیسی صف یعنی چه

صف

army
array
cue
file
lineup
muster
queue
rank
row
series
tier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها