طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صلبى به انگلیسی صلبى یعنی چه

صلبى

consanguine
consanguinous
spinal
spinally

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها