طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صلبیه یا سفیده سخت چشم به انگلیسی صلبیه یا سفیده سخت چشم یعنی چه

صلبیه یا سفیده سخت چشم

sclera

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها