طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صندلى فنرى که پشتش سفت و مقعر است به انگلیسی صندلى فنرى که پشتش سفت و مقعر است یعنی چه

صندلى فنرى که پشتش سفت و مقعر است

barrel chair

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها