طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صندوق پول یا ماشین دخل مغازه به انگلیسی صندوق پول یا ماشین دخل مغازه یعنی چه

صندوق پول یا ماشین دخل مغازه

sales register

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها