طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضابط شهربانى به انگلیسی ضابط شهربانى یعنی چه

ضابط شهربانى

sheriff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها