معنی و ترجمه کلمه ضابط شهربانى به انگلیسی ضابط شهربانى یعنی چه

ضابط شهربانى

sheriff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها