طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضابط صلحیه به انگلیسی ضابط صلحیه یعنی چه

ضابط صلحیه

peace officer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها